برگزاری مراسم رونمایی از کتاب «تاریخ شفاهی دفتر امور شرکتهای دولتی»
با حضور محمدجواد شریف زاده معاون امور بانکی صورت گرفت:

برگزاری مراسم رونمایی از کتاب «تاریخ شفاهی دفتر امور شرکتهای دولتی»

مراسم رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، با حضور معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران سابق و فعلی این دفتر برگزار شد.

دولت سیزدهم پیشرو در شفاف سازی مالی
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

دولت سیزدهم پیشرو در شفاف سازی مالی

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در 2 و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ 3 هزار و 429 صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد

ارائه لیست شفافیت مالی شرکت‌های دولتی
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد:

ارائه لیست شفافیت مالی شرکت‌های دولتی

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:امسال در نوبت اول، هزار فقره صورت مالی شرکت‌های مالی دولتی و تحت کنترل دولت و نهادهای زیر نظر دولت را منتشر کردیم و در شب گذشته ۱۰۰۵ شرکت تحت کنترل دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا دولتی شناسایی و منتشر شد که