محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات پاسخ داد:

تصمیماتی که مسیر اقتصاد ایران را تغییر می‌دهند!

تجارت آسیا – محمد لاهوتی با اعلام این مطلب افزود: این دو موضوع ،در حقیقت تعیین تکلیف موضع ایران در خصوص “اف‌ای‌تی‌اف” است که باید در خصوص آن تصمیم گیری در داخل کشور انجام شود. موضوع دیگر نیز راه اندازی کانال مالی ایران و اروپاست و اتفاقا در این مورد اروپایی‌ها باید اعلام موضع کنند.