بدنه اصلاحات باور ندارد رأیی که می‌دهد مثمرثمر است
محمد مهاجری فعال رسانه ای سیاسی اصولگرا:

بدنه اصلاحات باور ندارد رأیی که می‌دهد مثمرثمر است

محمد مهاجری فعال رسانه ای سیاسی اصولگرا معتقداست شاهد بودیم برخی از اشخاص از گروه معتدلین و اصلاح‌طلب در انتخابات مشارکت داشتند، اما مشکل در بدنه رای این گروه کماکان پابرجا بود.