ماکو، پردیس صنایع فرهنگی و خلاق را راه‌اندازی می‌کند
در دیدار حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با محمد‌ مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

ماکو، پردیس صنایع فرهنگی و خلاق را راه‌اندازی می‌کند

ایجاد پردیس فرهنگی و صنایع خلاق در منطقه آزاد ماکو یکی از مطالبات مهم هنرمندان و فعالان فرهنگی منطقه بوده که توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو به جد پیگیری می‌شود