برنامه های مدیرعامل سایپایدک تشریح شد

مدیرعامل سایپایدک پس از معارفه در اولین جلسه خود و در گردهمایی روسا و مدیران سایپایدک رئوس برنامه های خود را تشریح کرد. تجارت آسیا- بهزاد پناهی ضمن عرض تسلیت ایام اربعین سرور و سالار شهیدان گفت: اهم برنامه ها و اولویت های کاری در سایپایدک، براساس ۵ محور اعلام شده از جانب مدیرعامل محترم