امیدواریم جشنواره عودنوازی بین المللی شود
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم :

امیدواریم جشنواره عودنوازی بین المللی شود

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با نگاهی جامع به شرایط امروز جزیره قشم می توان دید که در گوشه و کنار این جزیره نشانه های مکتب فرهنگی و هنری خلیج فارس قابل مشاهده است.

جزیره جهانی قشم مهد تولد تمدن دریایی
رئیس شورای عالی صنایع دریایی کشور گفت:

جزیره جهانی قشم مهد تولد تمدن دریایی

رئیس شورای عالی صنایع دریایی کشور گفت: با توجه به ظرفیت‌های فراوان قشم در حوزه صنایع دریاپایه، این جزیره جهانی می‌تواند به محل تولد تمدن نوین دریایی و اقیانوسی ایران تبدیل شود.