دستاوردهای ماکو در توسعه گردشگری
درششمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح شد:

دستاوردهای ماکو در توسعه گردشگری

ششمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، معاونان وزارت میراث فرهنگی،‌گردشگری و صنایع دستی و مسئولین تراز اول، به منظور بررسی راه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری منطقه آزاد ماکو برگزار شد.