مردم به شایعات بنزین توجه نکنند
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی:

مردم به شایعات بنزین توجه نکنند

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: هیچ نگرانی بابت توزیع بنزین وجود ندارد و مردم به شایعات توجه نکنند. مجدد تاکید می‌شود که حتما مردم از کارت سوخت شخصی جهت دریافت سوخت استفاده کنند.