هیأت بازرسی در سازمان منطقه آزاد انزلی مستقر می‌شود
در دیدار مدیرکل بازرسی استان گیلان با محمد سجاد سیاهکارزاده تعیین شد:

هیأت بازرسی در سازمان منطقه آزاد انزلی مستقر می‌شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با مدیرکل بازرسی استان گیلان گفت:بعد از سلامت اداری، کارآمدی و تخصص ارکان اصلی ارزیابی عملکرد مدیریتی و نیروی انسانی این سازمان محسوب می شود.