پنج جزیره خلیج فارس شناسنامه‌دار می‌شوند
همزمان با روز ملی خلیج فارس؛

پنج جزیره خلیج فارس شناسنامه‌دار می‌شوند

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به رونمایی از پایگاه داده تنوع زیستی خلیج فارس تا پایان بهار گفت: هدف از این کار ایجاد مرجعی منطقه‌ای برای کلیه کشورهای حاشیه این پهنه آبی و دسته‌بندی علمی آمار و اطلاعات در مورد گونه‌های بومی و غیربومی و مهاجم