اعلام سهمیه مسافری سال ۱۴۰۳ به مناطق آزاد تجاری-صنعتی
در نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت:

اعلام سهمیه مسافری سال ۱۴۰۳ به مناطق آزاد تجاری-صنعتی

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت – در نامه‌ای به گمرک سهمیه مسافری سال ۱۴۰۳ به مناطق آزاد تجاری-صنعتی را اعلام کرده است.