رکورد پروازها در نوروز به جزیره قشم شکسته شد
مدیرکل فرودگاه بین‌المللی قشم؛

رکورد پروازها در نوروز به جزیره قشم شکسته شد

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی قشم توضیح داد: در ایام تعطیلات نوروزی (17 روز) در مجموع 25 هزار و 688 مسافر شامل 23 هزار و 460 مسافر پروازهای داخلی و 2 هزار و 328 مسافر پروازهای خارجی به وسیله هواپیما از این فرودگاه خارج شده اند.