مناطق آزاد سکوی پردازش صادرات است
مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین:

مناطق آزاد سکوی پردازش صادرات است

تدوین اولیه طرح جامع ساختاری ـ راهبردی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین توسط مشاور طرح به اتمام رسیده است که در این راستا و با توجه به اهمیت و ضرورت نقد و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص این طرح از سوی نخبگان، صاحب‌نظران و به‌ویژه اساتید دانشگاه، نشستی در دانشگاه رازی برگزار شد.