افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی در کیش
در نخستین جلسه شورای ترافیک کیش تاکید شد:

افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی در کیش

مدیرعامل منطقه آزاد کیش بر نقش مهم و نظارت مستقیم و مستمر جوامع صنفی بر زیر مجموعه های خود تاکید و خواستار نقش آفرینی این جوامع در ارتقاء سطح کیفی خدمات شد.