ضرورت حذف عملیات دیسپاچینگ  در جزیره قشم
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم گفت:

ضرورت حذف عملیات دیسپاچینگ در جزیره قشم

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم گفت: از مسئولان وزارت نیرو انتظار داریم با توجه به بی‌نیازی این جزیره از مصرف برق سراسری و انتقالی برق مازاد تولیدی قشم به شبکه سراسری کشور، برای تشویق صنایع فعال در این‌ منطقه آزاد، عملیات دیسپاچینگ جزیره را حذف کنند.

افزایش میزان اشتغالزایی در قشم
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد:

افزایش میزان اشتغالزایی در قشم

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم گفت: از ابتدای سال جاری برای 242 نفر نیروی کار در منطقه آزاد قشم فرصت اشتغال دائمی ایجاد شد.