اگر اقتصاد ضعیف باشد،دینداری سخت است
حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار مدیر عامل بانک ملی ایران:

اگر اقتصاد ضعیف باشد،دینداری سخت است

حضرت آیت الله جوادی آملی تاکید کردند: اگر اقتصاد نتواند رضایت مردم را تأمین کند و مردم گرفتار فقر بشوند، دین نیز از بین خواهد رفت.