لزوم اجرای پایش آنلاین دوره‌ای صنایع قشم
مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم گفت:

لزوم اجرای پایش آنلاین دوره‌ای صنایع قشم

مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: صنایع فعال قشم از جمله شرکت سیمان ملزم به انجام دو نوع پایش آنلاین و دوره‌ای با هدف بررسی درجه آلایندگی از سوی آزمایشگاه‌های معتمد سازمان محیط زیست و ارائه گزارش آن به سازمان حفاظت از محیط زیست هستند.