روستای سهیلی قشم،پیشاهنگ روستاهای گردشگری ایران
ابراهیم رستم گورانی گفت:

روستای سهیلی قشم،پیشاهنگ روستاهای گردشگری ایران

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: روستای سهیلی جزیره جهانی قشم با داشتن ظرفیت بی‌نظیر جنگل دریایی، به پیشاهنگ روستاهای گردشگری ایران تبدیل شده است.