یاسر مرادی:روابط عمومی‌ها نیازمند سرعت بیشتری هستند
رئیس هیات مدیره بانک صادرات، در مراسم روز روابط عمومی:

یاسر مرادی:روابط عمومی‌ها نیازمند سرعت بیشتری هستند

رئیس هیات مدیره بانک صادرات در مراسم روز روابط عمومی و ارتباطات گفت: ما در خیلی از زمینه ها با آمار عملکردی که در وزارت اقتصاد و سایر دستگاه ها دیده می شود بسیار خوب عمل کرده و موفق بودیم  اما مسأله این است که آنچه مردم لمس  می‌کنند اثر گذارتر است . بنابراین کوچکترین ناملایمات