شرایط بحرانی کمبود ذخائر خون را پشت سر گذاشتیم
معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان تهران:

شرایط بحرانی کمبود ذخائر خون را پشت سر گذاشتیم

معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه میزان ذخایر خون در اواخر سال گذشته تحت تاثیر یک سری از عوامل محیطی کاهش یافت، خاطرنشان کرد: برخی عوامل محیطی مانند حجم انبوه کارهای پایان سال و تقارن آن با ماه مبارک رمضان سبب کم شدن تعداد مراجعه برای اهدای خون و در نتیجه