برگزاری نخستین رویداد همتایابی در اقتصاد دریا محور در جزیره قشم
دیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

برگزاری نخستین رویداد همتایابی در اقتصاد دریا محور در جزیره قشم

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم از آمادگی شرکت های صنعتی فعال در حوزه های اقتصاد دریاپایه جهت حضور فعال و نقش آفرینی در نخستین رویداد بین المللی همتایابی در اقتصاد دریامحور ایران در جزیره قشم خبر داد.