رشد 69 درصدی مالیات بر خانه‌های لوكس

رشد 69 درصدی مالیات بر خانه‌های لوكس

مالیات بر حقوق کارکنان تا پایان بهمن ماه سال 1402 نسبت به مدت مشابه در سال 1401 تنها 27 درصد افزایش داشته در صورتی که مالیات بر خانه‌های لوکس 69 درصد افزایش داشته است.

کاهش تصدی‌گری دولت در امور بورس
در دولت سیزدهم رخ داد:

کاهش تصدی‌گری دولت در امور بورس

تنوع‌بخشی به تأمین مالی در اقتصاد به ویژه تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌هایی که مورد تاکید رهبری بوده و در سیاست‌های اصل ۴۴ به آن پرداخته شده است؛ همواره مورد تاکید دولت سیزدهم بوده و در سال ۱۴۰۳ نیز بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.