بیمه‌ها برای گریز از تورم چه کنند؟

تجارت آسیا – شرایط پیش آمده در اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر و به وجود آمدن شرایط تورمی باعث شده بسیاری از فضاهای کسب‌وکاری تحت تاثیر این شرایط قرار گیرند. یکی از این حوزه‌ها صنعت بیمه است که در ماه‌های گذشته برخی ابلاغیه‌ها نیز از سوی بیمه‌ها و مخصوصا بیمه‌های بدنه اتومبیل منتشر شد که