بدعهدی بانکها در ارائه تسهیلات مسکن
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی:

بدعهدی بانکها در ارائه تسهیلات مسکن

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی گفت:دولت در زمینه کنترل قیمت مصالح ساختمانی و تامین سرمایه به دلیل عدم همکاری بانک ها موفقیت چندانی کسب نکرده است.