167 تقاضای سرمایه گذاری در چابهار
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد چابهار خبر داد:

167 تقاضای سرمایه گذاری در چابهار

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد چابهار در گزارش پایانی سال 1402، از 167 تقاضای سرمایه گذاری در این منطقه خبر داد.