موانع در بخش اجرا رفع شود
یک کارشناس اقتصادی :

موانع در بخش اجرا رفع شود

یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: جهش تولید جز با مشارکت مردم در تولید و سرمایه گذاری در بخش کلان و خرد امکان پذیر نیست؛ از این جهت باید برای جذب مردم در راستای مشارکت حداکثری در اقتصاد برخی موانع در بخش اجرا و نیز سیاستگذاری رفع شود.