معافیت های مالیاتی برای حمایت از تولید
پاسخ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

معافیت های مالیاتی برای حمایت از تولید

حمایت از تولید، همواره از برنامه های اساسی و پایدار دولت سیزدهم بوده و هست؛ برخلاف انتقاد منتقدان دولت هیچ گاه در بخش مالیات به دنبال فشار بر تولید و بنگاه های اقتصادی نبوده و نیست از این جهت در دوره کرونا نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی براساس ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم از 25