مجموع معافیت‌ها و تخفیفات گمركی اعلام شد
بر اساس گزارش گمرک؛

مجموع معافیت‌ها و تخفیفات گمركی اعلام شد

مجموع معافیت ها و تخفیفات گمرکی در 9 ماه سال جاری (ابتدای فروردین تا پایان آذر 1402) بیش از 55.3 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد دولت با هدف هدفمند کردن مبادلات تجاری و حمایت از برخی بخش های اقتصادی از بخش قابل توجهی از درآمدهای خود صرف نظر کرده است.