آیا زنگ خطر در بازار سرمایه به صدا درآمده؟
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

آیا زنگ خطر در بازار سرمایه به صدا درآمده؟

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/11/02 روزنامه جهان صنعت با تیتر «رگبار‌کاهشی بورس» و روزنامه تعادل با تیتر «زنگ خطر در بازار سرمايه» توضیح داد: به طور کلی روند حرکت بازار سرمایه متاثر از عوامل مختلفی است و دولت سیزدهم تلاش کرده است تا