هدف جلوگیری از فرارهای مالیاتی است
واکنش وزارت امور اقتصادی و دارایی به خبر افزایش مالیات مردم در سال آینده:

هدف جلوگیری از فرارهای مالیاتی است

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطالب مورخ اول اسفند ماه سال جاری روزنامه کار و کارگر با عنوان «راغفر: مالیات‌ها در سال آینده مستقیما مردم را هدف گرفته‌اند» و روزنامه ابتکار با عنوان «طبقه متوسط در گردنه مالیات» توضیح داد: تمرکز اصلی دولت در حوزه مالیات،