خاندوزی: شاخص‌های اقتصادی کشور  تحت کنترل است
با نظارت کمیته اقتصادی دولت:

خاندوزی: شاخص‌های اقتصادی کشور تحت کنترل است

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نشست  هیات دولت به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: مقرر شد کمیته ستاد اقتصادی دولت به صورت روزانه پایش مستمر وضعیت اقتصادی را تا پایان دوره ماموریت دولت انجام دهد تا حتی ساعتی خلل در عملکرد دستگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد نشود.

جای خالی نیروی انسانی باکیفیت در شرکتهای دولتی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی انتقاد کرد:

جای خالی نیروی انسانی باکیفیت در شرکتهای دولتی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه عموم شرکتهای دولتی با مشکل نیروی انسانی مواجه هستند، گفت: شرکتهای دولتی هم از لحاظ نیروی انسانی در حال خالی شدن از نیروهای باکیفیت هستند و هم از لحاظ مالی در ضعیف شدن هستند.

توسعه روابط با عراقی‌ها در قالب 23 سند همکاری
رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تاکید کرد:

توسعه روابط با عراقی‌ها در قالب 23 سند همکاری

رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تاکید کرد: 23 سند در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل، تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری، مالی و بانکی آماده مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک دو کشور است.