اعطای اعتبار به همه آحاد از طریق کارت اعتباری
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

اعطای اعتبار به همه آحاد از طریق کارت اعتباری

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه رئیس جمهور توجه به معیشت مردم است و اقشار ضعیف باید مورد توجه و حمایت قرار گیرند گفت: هر اقدامی در این راستا باید از همین امروز آغاز شود تا یک سری از مشکلات مردم با تلاش شما مسئولان برطرف شود. تمام توجه و