رای اعتماد مجلس به وزرای اقتصاد، کار، راه و صنعت

نمایندگان مجلس به چهار وزیر اقتصاد، کار، راه و صنعت رای اعتماد دادند. تجارت آسیا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو نوبت جلسه علنی روز شنبه پس از بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی دولت به رحمانی، شریعتمداری، اسلامی و دژپسند رای اعتماد دادند./ایسنا