نخستین همایش تجارت فناوری برگزار می‌شود
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری :

نخستین همایش تجارت فناوری برگزار می‌شود

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با همکاری پارک فناوری پردیس و شبکه فن بازار ملی ایران نخستین همایش تجارت فناوری را برگزار می‌کنند.