حمایت دولت از داخلی سازی با خرید تولیدات داخلی
وزیر کشور در آیین تحویل هزار دستگاه کامیونت آرنا پلاس به وزارت کشور گفت:

حمایت دولت از داخلی سازی با خرید تولیدات داخلی

وزیر کشور گفت:ما با خرید تولیدات داخلی، از توسعه صنعت کشور، رفع نیاز و ارایه خدمات بهتر به شهروندان حمایت می‌کنیم.