صنعت نفت، پیشران توسعه اقتصادی کشور
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت نفت و گاز پرشیا گفت:

صنعت نفت، پیشران توسعه اقتصادی کشور

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت نفت و گاز پرشیا گفت: یکی از اهداف صندوق‌های ثروت دنیا این است که بتوانند در توسعه زیرساخت‌های تولید و اشتغال نقش موثری ایفا کنند و طرح‌های توسعه محوری که برای کشور در نظر گرفته شده است را انجام دهند. صنعت نفت نیز پیشران توسعه اقتصادی کشور است و صندوق