تحریف سخنان وزیر اقتصاد با هدف انتقاد به دولت

تحریف سخنان وزیر اقتصاد با هدف انتقاد به دولت

طی روزهای گذشته بخشی از گزارش وزیر اقتصاد در جلسه هیئت دولت با موضوع «مقایسه وضعیت بازار بدهی‌ها در اقتصاد ایران و سایر کشورها» مورد تحریف محتوایی برخی رسانه‌ها قرار گرفت و با عناوینی چون «در برخی شاخص‌ها وضع کشور ما از آمریکا، ژاپن، ایتالیا، امارات و خیلی از کشورها بهتر است» منتشر شد.