تخصیص ۲۵۰ همت اعتبار برای پروژه های ملی و پیشران
«سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشس خبری گفت:

تخصیص ۲۵۰ همت اعتبار برای پروژه های ملی و پیشران

«سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در مقدمه نشست خبری خود ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و میلاد امام رضا(ع) به تدابیر سیاست گذاری اقتصاد کلان اشاره و اظهار کرد: رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد عبور کرده ایم امسال تمرکزمان بر حفظ دستاوردهای اقتصاد