مکملی که کووید را شکست می‌دهد
برپایه یک تحقیق علمی:

مکملی که کووید را شکست می‌دهد

پژوهشی جدید در دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد که فقر آهن می‌تواند موجب التهاب و کم‌خونی شود و تولید گلبول‌ قرمز سالم را در بیماران مبتلا به کوویدــ۱۹ تنها دو هفته پس از تشخیص، متوقف کند.