سهولت دریافت شناسه یکتا برای صاحبان مجوزهای كاغذی
معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در نشست با فعالان حوزه کشاورزی:

سهولت دریافت شناسه یکتا برای صاحبان مجوزهای كاغذی

معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: تلاش داریم صدور الکترونیکی مجوز و تبدیل آن به شناسه بدون استفاده از ابزارهای نظارتی و حاکمیتی انجام شود.