امکان ارائه کارتون‌های کودکانه به زبان مادری به نسل کودک فراهم شد
نورمحمد عاشوری نسب نویسنده و کارگردان سینما خبر داد:

امکان ارائه کارتون‌های کودکانه به زبان مادری به نسل کودک فراهم شد

به عقیده کارشناسان احساس از طریق زبان مادری به کودک منتقل می‌شود و فراگیری زبان مادری در احساس تعلق کودکان به سرزمین مادری و فرهنگ‌بومی تاثیر فراوانی دارد.