چه کنیم تا کارمندی محبوب باشیم؟

بیشتر افرادی که در اداره‌ها مشغول به کار هستند، رویای رسیدن به موفقیت و پیشرفت شغلی را در ذهن می‌پرورانند، در این بین برای رسیدن به موفقیت و ترفیع شغلی، حسن نظر مدیران و انتخاب کارمند اهمیت فراوان دارد. تجارت آسیا – برای اینکه از نظر مدیر خود کارمندی موفق و محبوب باشید به ترفند‌