نرخ ارز به چه عددی می‌رسد؟
در گفتگو با یک کارشناس بازار ارز:

نرخ ارز به چه عددی می‌رسد؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: نمی‌توان پیش‌بینی کرد. نرخ ارز به مقدار زیادی به سیاست‌های دولت برمی‌گردد، اما در حال حاضر نرخ ارز دولتی به دلیل این‌که فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد، یک صف ارزی برای واردات شکل گرفته است. از آن طرف هم صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند.