کارگروه بندر و پساریل منطقه آزاد انزلی تشکیل شد
به ریاست محمد سجاد سیاهکارزاده:

کارگروه بندر و پساریل منطقه آزاد انزلی تشکیل شد

 در آستانه بهره برداری رسمی از طرح ملی اتصال خط ریلی به مجتمع بندری کاسپین این منطقه؛ کارگروه بندر و پساریل این سازمان، به ریاست محمد سجاد سیاهکارزاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تشکیل شد.