سازکار دولت در دور زدن تحریم ها

سازکار دولت در دور زدن تحریم ها

  دولت سیزدهم مبنای دیپلماسی اقتصادی خود را بر ارتباط مثبت با کشورهای همسایه و همسو قرار داد که در این میان برقراری ارتباط مجدد با عربستان، انعقاد قراردادهای بلند مدت با چین و روسیه در زمینه های مختلف، پرداخت بدهی خود به بانک توسعه اسلامی برای تامین پروژه های عمرانی کشور، پیوستن به بریکس