بهترین و بدترین قسمت کله پاچه را بشناسید

کله پاچه یکی از غذا‌های بسیار سنگین است و پروتئین و چربی بالایی دارد که قسمت‌هایی از آن مفید و قسمت‌هایی از آن بسیار مضر هستند که به هیچ عنوان خوردن آن‌ها توصیه نمی‌شود. تجارت آسیا – کله پاچه یکی از غذا‌های بسیار سنگین است و پروتئین و چربی بالایی دارد که قسمت‌هایی از آن