مشکل کمبود دارو در کشور جدی است
اعلامیه نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار؛

مشکل کمبود دارو در کشور جدی است

در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، تاکید شد: موجودی مواد اولیه شرکت‌های دارویی حدود 45 تا 60 روز است و بدون حل مشکل تأمین نقدینگی، کشور به زودی با مشکل کمبود دارو مواجه خواهد شد.