برگزاری رویداد آیدکس کرمان در اردیبهشت ماه
در نشست روسای کمیسیون‌های اتاق ایران اعلام شد:

برگزاری رویداد آیدکس کرمان در اردیبهشت ماه

در نشست روسای کمیسیون‌های اتاق ایران مقرر شد به همت مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، مباحث حوزه ارز جمع بندی شده و با معاون اول رئیس‌جمهور در میان گذاشته شود.