ارزش سهام عدالت چقدر است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به شوک ارزی به نظر می‌رسد ارزش هر برگ سهام عدالت بین ۲ میلیون تا ۳ میلیون تومان و به عبارتی میانگین ارزش آن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده باشد. تجارت آسیا – محمدرضا پورابراهیمی با اشاره تخلف دولت در زمینه سهام عدالت بیان داشت: دولت