رویکرد همه  نمایندگان به سمت افزایش مشارکت مردم در انتخابات باشد
عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی:

رویکرد همه نمایندگان به سمت افزایش مشارکت مردم در انتخابات باشد

عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت:حضور مردم در صحنه‌های مختلف کشور سبب افزایش اقتدار و امنیت برای نظام اسلامی شده و زمینه ارتقاء شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دیگر بخش‌ها را در کشور فراهم می‌کند.